Schizofrenia jest przewlekłą chorobą o charakterze psychotycznym. W trakcie rozwoju choroby, pacjent dochodzi do nieprawidłowości w rzeczywistym postrzeganiu własnej osoby, jak i otoczenia. Chory w sposób odmienny od zdrowych osób, postrzega i ocenia rzeczywistość. Wyróżnia się kilka rodzajów schizofrenii: paranoidalna, katatoniczna, prosta, niezróżnicowana, hebefreniczna czy rezydualna. Schizofrenia dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn, przy czym najczęściej ujawnia się w młodym wieku.

Choroba może mieć powolny, jak i nagły, szybki przebieg. Często to rodzina oraz najbliżsi przyjaciele zauważają początki choroby. Początkowo są to niepokojące zmiany w zachowaniu, takie jak nadmierna podejrzliwość, nieufność, a także unikanie relacji z ludźmi.

Schizofrenik obawia się wyjść z własnego mieszkania, co zazwyczaj spowodowane jest lękiem. Chory może stać się także obojętny na codzienne problemy.

Objawy schizofrenii są bardzo zróżnicowane. Do najważniejszych zaliczają się omamy, urojenia, bierność czy apatia. U części schizofreników obserwuje się ponadto skłonności samobójcze. Z tego powodu bardzo ważne jest leczenie psychiatryczne.

Chorzy stosują m.in. leki przeciwpsychotyczne. Ważna jest również edukacja pacjenta oraz rodziny odnośnie choroby. Często organizowane są terapie zajęciowe, dzięki którym chorzy mają możliwość nauczenia się sposobów radzenia sobie z chorobą.

szczególnie groźna żółtaczka zastoinowa zwana jest również cholestazą przykuwający swoją uwagę Revolade jest dobrze sprzedajnym lekiem

2 thoughts on “Czym jest schizofrenia?

  1. Poszukując informacji w tej kwestii dotarłam chyba na sam skraj internetów, jednak nie wywęszyłam tam nic wartego uwagi. Dopiero teraz natrafiłam na rzetelną i sprawdzoną wiedzę. Jestem pod wrażeniem kompetencji autora oraz jego talentu do trafnego formułowania koncepcji. Dziękuję za pożyteczną wiedzę i sprawdzone dane.

  2. Ej wam użytkownikom! Muszę przyznać, przejęła mnie teoria przedstawiona w powyższym tekście, samemu by się na coś podobnego raczej nie wpadło. Piszący posiada rzeczywiście celne spojrzenie na temat. Myślę, iż warto pogłówkować nad gościa opiniami, bo są ważkie, warte czasu, a osoba pisząca jest jakby autorytetem dla ludzi.

Comments are closed.