Depresja jest najczęściej diagnozowanym zaburzeniem psychicznym. Choroba może mieć charakter zarówno przewlekły, jak i nawrotowy. Depresja znacznie częściej pojawia się u kobiet. Przyczyny tej choroby należy upatrywać w czynnikach biologicznych, takich jak różnego rodzaju uzależnienia, choroby przewlekłe. Wpływ ma również stres oraz metody radzenia sobie z nim.

Depresja może rozwinąć się u osób, które przeżyły bardzo stresujące, traumatyczne zdarzenie. Samotność, sytuacja zawodowa lub finansowa to kolejne czynniki mające znaczenie w tej chorobie.

Depresja objawia się na wiele sposobów. U chorych rozpoznaje się stopniowe lub nagłe pogorszenie nastroju. Cechą charakterystyczną jest brak zainteresowania dotychczasowym hobby. Często stwierdza się także zmiany nastroju, zwiększone rozgoryczenie oraz apatię.

U chorych dominuje pesymistyczne myślenie niemal we wszystkich kategoriach ich życia. Negatywnie oceniają zarówno swoją przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość. Mogą pojawić się także myśli samobójcze, którym może towarzyszyć lęk przed rzeczywistością. Innymi dolegliwościami jest zazwyczaj bezsenność, problemy z koncentracją, pamięcią oraz obniżenie libido.

Leczenie psychiatryczne jest niezbędne. Poza środkami farmakologicznymi, osoby z depresją często uczestniczą w psychoterapii. Jeżeli stosowane leczenie nie przynosi spodziewanych rezultatów, niekiedy stosowane są elektrowstrząsy.

nowy produkt naszej firmy o nazwie Aquafresh jest chwalony przez wszystkich konsumentów

1 thought on “Przyczyny depresji

  1. Nadzwyczaj użyteczny post, przepędził moje negatywne nastawienie i wzmocnił wiedzę. Dzięki niemu przeanalizowałam wątek i uporządkowałam wiedzę. Oglądałam mnóstwo stron internetowych poszukując informacji z tej dziedziny i wreszcie udało mi się natrafić na to, czego potrzebowałam. Wyrazy uznania dla Autora tekstu.

Comments are closed.